HR Tuning in het Roemeens HR Tuning in het Engels HR Tuning in het Nederlands
Visie, Missie

Visie
     Aangezien wij een een consultancyfirma zijn, beschrijft onze visie de bedrijfswereld zoals wij die graag overal om ons heen zouden willen zien. Vandaar dat wij een portret hebben gemaakt van het ideale bedrijf, aan de bouw waarvan wij ook willen bijdragen:
     "Het bedrijf waarvoor wij willen werken is een etische gemeenschap, open, waarin diverse mensen steeds meer geld verdienen door te doen wat ze leuk vinden. De wereld die wij willen opbouwen is een netwerk van dergelijke gemeenschappen. "

Missie
     Als de visie een portretbeschrijving is van de ideale klant, dan geeft de missie antwoord op de vragen:
     Waar heeft hij behoefte aan en waar treden wij op?
"HR Tuning op initiatief van de klant:
     a. Wij geven werknemers een impuls om hun bedrijf efficiënter te maken;
     b. Wij dagen managers uit hun zaken te heroverwegen;
     c.  Wij bemiddelen bij het bereiken van een consensus en bieden procedurele ondersteuning voor de implementatie van verandering."
Values
home

Waarden
     Vier kardinale waarden kenmerken ons gedrag in relatie tot onze klanten, zakenpartners en medewerkers:
respect, van de eerste tot de laatste ontmoeting
     Voor ons betekent respect zowel een geestestoestand, overgebracht door een glimlach in een gespannen atmosfeer of door een uitgestrekte hand op een moment van wantrouwen, als ook een aangenomen gedragscode: wij respecteren waarde en waarheid, waar we deze ook tegenkomen.
creativiteit tot het hart van de zaak
     In de relaties met onze partners creëren wij nieuwe instrumenten, geschikt voor de unieke situaties waarvoor wij ons gesteld zien. Ons bedrijf heeft een variabele geometrie - om het talent van iedere werknemer te benutten maken wij de arbeidsstructuren en - procedures flexibel en vermijden wij rechtlijnige oplossingen.
planning vanaf stap één
     Wij scheppen er niet over op dat wij onder stress of druk het hoofd boven water kunnen houden. Wij elimineren stress en druk door zorgvuldige planning van de beschikbare tijd en hulpbronnen. Op deze wijze bereiken wij uitzonderlijke resultaten voor de deadline en geven wij de klant op tijd het laatste woord.
oyaliteit naar beide kanten
     Zaken zijn menselijke betrekkingen – gebaseerd op vertrouwen en onderhouden middels loyaliteit. Wij bieden en verwachten 100% loyaliteit, zowel in tijden van voorspoed als in tijden van recessie. Ons beleid voor het oplossen van geschillen is gebaseerd op dialoog, bemiddeling en op het geloof dat er altijd een oplossing bestaat die beide partijen voldoening geeft.